Adviesteam Beter Benutten van start

Op de landelijke Resultatendag van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is het Adviesteam Beter Benutten van start gegaan. Het team is een nieuw samenwerkingsverband van – veelal zelfstandige – professionals met ruime ervaring met het programma. Samen vertegenwoordigen zij alle expertises die belangrijk zijn voor het programma: van marketing & communicatie tot verkeersmanagement en van gedragspsychologie tot werkgeversaanpak.

 
Het team bestaat uit de volgende leden en expertises:
Djaminah Clarkson: Communicatie
Leon Crommentuijn: Reizigerspanels, enquêtes, segment-reisstijlen
Christiaan Deters: Innovatieve aanbestedingen
Johan Janse: Burgerparticipatie, duurzame mobiliteit, zelfrijdende
Bart de Haan: Communicatiestrategie, reizigersaanpak
Marc de Haan: Gedragspsychologie en mobiliteit
Etienne Kreutzer: Gedragbeïnvloeding, gamification
Ruben Loendersloot: Verkeersmanagement, parkeren en ITS Fiets
Rob Ogink: Evaluaties, spitsmijden, fiets en openbaar vervoer
Roger Theunissen: Werkgeversaanpak, parkeren en alternatief vervoer
Bas Witte: Werkgeversaanpak, marketing
Alex van der Woerd: Bouwlogistiek, stedelijke bereikbaarheid, evenementen
Beter Benutten-regio’s kunnen bij het Adviesteam niet alleen terecht voor advies op maat, maar ook voor tijdelijke ondersteuning.

Over Beter Benutten
In Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. In het vervolgprogramma Beter Benutten wordt vooral de nadruk gelegd op maatregelen die de reiziger in staat stellen op een slimme manier snel op de bestemming te komen. Door een gezamenlijke investering van 600 miljoen euro in de periode 2014-2017 willen de partijen 10% reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren. De partijen richten zich samen op de ontwikkeling van multimodale reisinformatiediensten en inzet van in-car technologie. Daarnaast slaan de regio’s de handen ineen op een aantal belangrijke thema’s: fiets, logistiek, parkeerbeleid, evenementen, werkgeversaanpak, onderwijs en spitsmijden. Beter Benutten vraagt om het veranderen van gewoonten en patronen. De reiziger wordt een ruimere keuze en meer alternatieven geboden om de spits te mijden.

Voor meer informatie, ga naar www.adviesbb.nl

Comments are closed.