De Zelfrijdende Auto

Wat lijkt me dat heerlijk: al rijdend in je auto hoef je je niet te bekommeren om het sturen, de snelheid, het overige verkeer, etc. Verder ook geen verwijten meer van passagiers dat je alleen maar rondom aan het kijken bent naar het landschap, een nieuwe brug, een nieuw gebouw, het uiterlijk van het geluidsscherm, allerlei zaken buiten het verkeer op de weg. Kortom, lekker mobiel met je zelfsturende auto.

toekomstvisie mobiliteitGisteren de publicatie van het KennisinstituutMobiliteit gedownload (zie pdf van deze studie). Er worden vier scenario’s geschetst voor mogelijke veranderingen in mobiliteit. Een zeer interessante studie en de moeite waard om te lezen. In het begin wordt direct een belangrijk probleem bij toekomstverkenningen aangestipt: kijkend naar de toekomst, ga je uit van de huidige situatie. De toekomst wordt wel geschetst inclusief nieuwe uitvindingen, maar het is moeilijk voor onderzoekers en wetenschappers om in dergelijke studies al te futuristische en volledig nieuwe ontwikkelingen op te nemen.
Een eigen voorbeeld maakt dit duidelijk: ik ben opgegroeid in de tijd dat The Thunderbirds op t.v. waren. Inderdaad werd hier een heel futuristische toekomst geschetst. Volgens de makers speelt het in de 21e eeuw en ze zijn er niet duidelijk over of het nu 2026 of 2065 moet zijn. Maar als je naar beelden terugkijkt, zie je dat de makers geen weet hebben gehad van de ontwikkelingen in de telefonie: als er gebeld wordt, neemt men de hoorn op die nog met een kabel aan het toestel vastzit. Mobiele telefonie bestaat nog niet en er is ook niet aan gedacht dat dit zo’n vlucht zou nemen als het gedaan heeft.

Bovenstaande voorbeeld kan de makers van The Thunderbirds natuurlijk niet worden aangerekend, maar het illustreert dat a) niet alle veranderingen te voorzien zijn, en b) de veranderingen in de mobiele telefonie (en internet, wifi, bluetooth, etc.) de laatste 10-15 jaar heel hard zijn gegaan: Mijn kinderen vragen zich nog steeds af hoe het überhaupt mogelijk was om 30 jaar geleden (toen ik studeerde) met iemand ergens af te spreken zonder dat je elkaar continu kon bellen, chatten, etc.

Terugkomend op de studie van het Kennisinstituut Mobiliteit: de veranderingen in mobiliteit die geschetst worden zijn niet dat er volledig nieuwe ontwikkelingen in mobiliteit zijn. De geschetste scenario’s geven een beeld dat bepaalde (huidige) ontwikkelingen zich in de toekomst sterker zullen profileren. ‘Echte’ grote paradigmawisselingen in mobiliteit en nieuwigheden staan er niet in. Nu denk ik, dat dit ook tot 2030 (nog) niet zal plaatsvinden. Het huidige asfalt ligt er en zal niet binnen vijftien jaar veranderd zijn. Het huidige wagenpark zal voor een deel ook nog in 2030 (kunnen) rijden met de huidige kwaliteit van auto’s. Desalniettemin verwacht ik wel een grote verandering in mobiliteit: nieuwe ontwikkelingen in draadloze communicatie en gebruiksmogelijkheden hiervan gaan tegenwoordig zo snel dat dit wel een uitwerking moet hebben op (auto)mobiliteit. Zelf spreekt mij dus de zelfrijdende auto het meest aan: wel het genot van je eigen koekblik, maar je niet druk hoeven te maken om alle handelingen met het rijden in het verkeer. Zalig lijkt me dat!

Leon Crommentuijn is lid van het Adviesteam Beter Benutten. Voor meer informatie, ga naar www.adviesbb.nl

Comments are closed.