Het succes van een vacatureplaatsing

Hoe groter het aantal sollicitanten, des te succesvoller is een vacatureplaatsing. Althans zo definieert een vacaturesite de mate van succes.

Voor AcademicTransfer heeft LC-OnderzoekenMeer onderzocht welke factoren het succes van een vacature beïnvloeden. AcademicTransfer is een vacaturesite voor academische en wetenschappelijke functies. AcademicTransfer biedt ongeveer de helft van alle vacatures op wetenschappelijk niveau aan in Nederland.

Lang niet alles is te sturen in  het succes van een vacature. Het niveau, vakgebied en in mindere mate de organisatie zijn belangrijk voor het aantal sollicitanten. Desondanks zijn er diverse kenmerken die er voor zorgen dat het succes van een vacature vergroot kan worden. De wijze waarop de functietitel geschreven is, het aantal meegegeven zoektermen en de plaatsingsduur zijn belangrijke kenmerken voor het vergroten van het succes.

De vindbaarheid van een vacature draagt bij aan het succes. Echter, hier zijn ook nog enkele kanttekeningen te plaatsen. Door het meegeven van zoveel mogelijk zoektermen en een zo lang mogelijke titel wordt het aantal keer dat een vacature gevonden (kan) word(en)t duidelijk vergroot. Maar te veel zoektermen en een te lange titel leiden ook weer tot een daling van het aantal sollicitanten.

Voor meer informatie en/of het bestellen van de publicatie (PDF) kunt u een mail sturen naar info@lc-onderzoekenmeer.nl. Vermeld hierbij in de titel: “het succes van een vacatureplaatsing”.

oktober 2011

Comments are closed.